System

Z Polska Szkoła Cybernetyki
Skocz do: nawigacja, szukaj

System, system cybernetyczny – wydzielony zbiór elementów i zachodzących między nimi relacji.[1].

System to podstawowe pojęcie cybernetyki. Dzięki swej ogólności pozwala na zastosowanie do prawie każdej dziedziny. W zastosowaniach cybernetyki do problemów biologicznych czy społecznych rozpatruje się systemy o określonych cechach, np. systemy autonomiczne.

System może być podzielony na mniejsze systemy, nazywane są one wtedy jego podsystemami. Podział na podsystemy musi być zupełny (wszystkie elementy są przydzielone do podsystemów) i rozłączny (żaden element nie jest w 2 podsystemach).

Zbiór relacji między elementami systemu jest określany jako struktura systemu.

Aby dobrze zdefiniować dany system, należy określić kryteria identyczności systemu, do których może zaliczać się wymiar czasowy (kiedy system jest), wymiar przestrzenny (gdzie jest), stałość elementów (z czego się składa) oraz stałość struktury.[1]

System zwykle oddziałuje z innymi systemami, w szczególności - jeżeli wydzielamy tylko jeden system, to pozostałą część rozpatrywanego świata nazywamy otoczeniem systemu. Aby oddziaływać z innymi systemami, system posiada wejścia czyli miejsca, w którym oddziaływanie dochodzi do systemu, oraz wyjścia czyli miejsca, w którym oddziaływanie wychodzi z systemu.


  1. 1,0 1,1 Marian Mazur, Cybernetyka i charakter, 1999, s. 44-59.